Felsefe , Aristoteles


Günümüzde Mantık olarak bilinen , Aristoteles'in "Analitik " adını vermiş olduğu ilim , doğruluğun tam anlamıyla araştırılmasını , nesnelerin sebeplerini ortaya çıkaran bir ilim dalıdır. Aristoteles felsefenin temel taşlarındandır ve ilk felsefe tarihçisidir. Problemlere sistematik açıdan yaklaşmış ve öğretici bir dil kullanmıştır. Yapmış olduğu çalışmalarla felsefenin dışında bilim ve sanata da büyük katkıları bulunmaktadır. Özellikle 2-15. yüzyıllar arasında Hiristiyan ve Müslüman coğrafyalarındaki felsefelerin temelinde Aristoteles'in etkisi açıkça görülmektedir. Fizik ve mantık alanındaki çalışmaları günümüz dünyasının şekillenmesinde rol oynamıştır. İslam filozofları tarafından ilk öğretmen olarak da isimlendirilen Aristoteles'in eserleri Arapça'ya çevrilmiş ve eserleri üzerinde yapılan çalışmalarla Bilim ve Felsefe alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Aristoteles felsefesinin sistematiği " Bütün insanlar bilmek isterler" tezini içeren bilgi anlayışı oluşturur. Bilmenin duyular ve akıl yürütme ile gerçekleştiğini düşünür. Bilinen şey , duyuları etkileyen form almış maddelerdir. İnsan potansiyel olarak maddeleri algılar ve akıl yoluyla bunların ne olduğunu anlar. Bir şeyin bilinmesi , onun nedenlerinin bilinmesidir. Bir nesne bir kavramla ilişkilendirilerek onun ne olduğu söylenir.

Her yapılan eylemin bir amacı olduğunu ve bunun iyi ile ilgili olduğunu belirttir. Ona göre insan bu iyi ile mutlu olur. Mutluluk , en güzel ve en hoşa gidendir. "Ruhun amacıdır" ve bu amaca uygun davranış erdeme uygun olan davranıştır. İnsan huyunun bir özelliği de Erdemli olmayı istemesidir. Aristoteles'e göre iki tür erdem vardır. Bunlar Düşünce ve Karakterdir. Düşünce Erdemi Eğitimle , Karakter Erdemi de Alışkanlıklarla elde edilir. Karakter erdemi doğuştan değil , çevreyle olan etkileşimle kazanılan yada oluşturulan erdemlerdir. Aristoteles , insan eylemlerindeki aşırılık veya eksikliğin iyi olmadığını ve insanı mutsuz ettiğini belirtir. Ona göre erdemli olmak bu iki uç arasında orta yolu bulmaktır. Bu görüş günümüzde "Altın Orta" kuralı olarak bilinmektedir.


228 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör