Şeyh Edep Ali

"Ey oğul ; insanı yaşat ki devlet yaşasın."


Şeyh Edebali, 1206-1326 yılları arasında; Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam İlahiyatçısı, Ahi şeyhi, din bilgini, Osman Gazi’nin kayınbabası ve hocası, bir bakımda da Osmanlı Devleti’nin fikir babasıdır. Bugün Bilecik’teki üniversiteye adı verilen Şeyh Edebali, aslen Karaman’lıdır. Eğitimini Şam’da tamamlamış, tefsir, hadis ve İslam hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Mevlana, Hacı Bektaş Veli gibi zamanın alimlerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Tasavvuf yolunda giden Edebali, İlyas halifelerinin ileri gelenlerinden olduğu tahmin edilmektedir. Kesin olarak doğum yılı bilinmemekle birlikte 1206 yılında doğduğu tahmin ediliyor. Öğrenci yetiştiren Şeyh Edebali, öğrenciler için Bilecik’te bir dergah yaptırır. Osman Gazi’yi de bir çok defa burada eğitim vermiştir. Osman Gazi gördüğü rüyayı Şeyh Edebali’ye anlatır. Şeyh Edebali bu rüyayı bu şekilde yorumlar; "Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Malhun Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasınɑ senin soyunu vesile edecektir." 120 yaşında Bilecik’te vefat eden Şeyh Edebali, dergahında defnedilir.

Geçmişimi iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini şaşırmayasın.

"Bundan sonra öfke bize; uysallık sana."

"Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana."

"Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana."

"Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana."

"Güceniklik bize; gönül almak sana."

"Suçlamak bize; katlanmak sana."

"Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana."

"Şu üç kişiye acı: (1) cahiller arasındaki âlime, (2) zengin iken fakir düşene ve (3) hatırlı iken itibarını kaybedene."

"İkram bil, kural bil, doyum bil."

"Usul bil, adap bil, sınır bil."

"İlim bil, irfan bil, söz bil."

"Kibirliyle dost olma: hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün."

"Görgüsüzle dost olma: yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez; üzülürsün."

"Ukalayla dost olma: çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün."

"Namertle dost olma: mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün."

"Cahil ile dost olma: ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün."

"Saygısızla dost olma: usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün."

33 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör