Önümüzdeki Yüzyılın Meslekleri Bunlar Olabilir Mi ?

En son güncellendiği tarih: Mar 19


Dünyadaki küresel olarak en büyük 20 teknoloji devi şirketlerin , 12’si ABD merkezli , geri kalan 8’i ise Çin merkezlidir. Bu şirketlerin tamamı da yaklaşık olarak 5,9 trilyon dolarlık bir değere sahiptir. Hepimizin yakından bildiği şirketlerin bazılarının değerleri ve karları ise şu şekildedir ;

Apple

Teknoloji alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, 2016 yılı verilerine göre 804 milyar dolarlık bir pazar değerine sahiptir. 2016 yılı geliri 216 milyar dolar olan Apple'ın bu gelirlerden elde ettiği net karı 46 milyar dolardır. 2016 yılında Apple'ın gelirlerinin %63'ü iPhone satışlarından elde edilmiştir.

Alphabet (Google)

Google "Dünyanın arama motoru" olarak da adlandırılmakta olup 2016 yılı verilerine göre 651 milyar dolarlık bir değere sahiptir. 2016 yılı geliri 90 milyar dolar olan Google'ın bu gelirlerden elde ettiği net karı 19 milyar dolardır. 2016 yılı verilerine göre Google'ın kazandığı 90 milyar doların % 88'i You Tube reklamları da dahil "reklam" satışlarından elde edilmiştir.


Microsoft

Microsoft , 2016 yılı verilerine göre 536 milyar dolarlık bir değere sahiptir. 2016 yılı geliri 85 milyar dolar olan Microsoft'un bu gelirlerden elde ettiği net karı 17 milyar dolardır.


Amazon

Amazon , 2016 yılı verilerine göre 455 milyar dolarlık bir değere sahiptir. 2016 yılı geliri 136 milyar dolar olan Amazon'un bu gelirlerden elde ettiği net karı 20 milyar dolardır.

Facebook

Facebook , 2016 yılı verilerine göre 434 milyar dolarlık bir değere sahiptir. 2016 yılı geliri 28 milyar dolar olan Facebook'un bu gelirlerden elde ettiği net karı 10 milyar dolardır.

En değerli varlıklarımız çocuklarımızın iyi birer meslek sahibi olabilmeleri , ülkemizde ve dünyada başarılı işler yapabilmelerine yönelik olarak , önümüzdeki yüzyılda hangi tür mesleklerin öneminin artacağı üzerine yaptığım araştırma ve incelemelerde , Aristoteles'in " Bilim iyi zamanlarda bir servet , kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir" sözünün karşılığı günümüzde de Bilim ve Teknoloji olarak bütün gerçekliğiyle kendini göstermektedir. Buna bağlı olarak da Fen Liseleri , Kimya Liseleri ve Biyoloji Liseleri ile Bilim ve Teknoloji Liselerinin önemi de her geçen gün daha da artmaktadır . Bu yazım ile de önümüzdeki yüzyılda önem kazanacak birer meslekler olabilecek örnekleri sizlerin engin görüşlerinize sunuyorum.

Yapay Zeka Uzmanı

Önümüzdeki yüzyılda üretim , teknoloji ve sağlık gibi bir çok alanlarda , Yapay Zekaya sahip cihazlar , robotlar yada makineler bulunacak ve bu sebeple Yapay Zeka Uzmanları da büyük bir öneme sahip meslek grupları içerisinde yer alacaklardır.

IoT Uzmanı

IoT olarak kısaltılan bu kavram Nesnelerin İnterneti olarak bilinmektedir. İnternete bağlı olan , akıllı binalarda bulunan alarm sistemleri , klimalar, kombiler , güvenlik kameraları ve diğer elektronik aygıtları , internet bağlantısı sayesinde uzaktan yönetebilme imkanı sağlamaktadır. Bu sebeple bu meslek grubunda çalışacak uzmanlara ihtiyaç giderek artacaktır ve IoT Uzmanlığı da en önemli meslek gruplarından biri olacaktır.

Endüstriyel Veri Bilimci

Üretim süreçlerinin doğru ve kaliteli bir şekilde yönetilebilmesi , endüstriyel verilerin alınabilmesi ve bu verilere göre gerekli analizler yapılabilmesi işletmeler için büyük bir önem taşımaktadır. Bu sebeple Endüstriyel Veri Bilimciler özellikle online alışverişlerin giderek artması sebebiyle en önemli meslek grupları içinde yer alacaklardır.


Mobil Uygulama ve Oyun Geliştiricisi

Mobil uygulama ya da oyun geliştiriciler , alışveriş , oyunlar, bankacılık işlemleri, sağlık ve müzik dinleme gibi birçok farklı alandaki hizmetleri sağlamaktadırlar.

Bu sebeple Mobil Uygulama ve Oyun Geliştiriciliği de en önemli mesleklerden biri olacaktır.

Robot Koordinasyon Uzmanı

Üretim içerisinde robotların kullanılması sebebiyle Robot Koordinasyon Uzmanları da önümüzdeki yüzyılda da en önemli meslek grupları içerisinde yer alacaktır.

Veri Güvenliği Uzmanı

İleri ki yüzyıllarda da siber saldırıların devam edeceği düşünüldüğünden bu saldırılara karşı önleyici çalışmalar yapabilmek , bilgileri saklayabilmek veya bazı durumlarda gerekli görüldüğünde güvenli bir şekilde ortadan kaldırabilmek için Veri Güvenliği Uzmanlığı büyük bir önem kazanacaktır.

Veri Dedektifi

Nesnelerin interneti ile internet ağlarından alınan bilgilerin analiz edilerek şirketlerin pazar analizleri ile ürün ya da hizmetlere ait bilgilerin doğru bir satış stratejisi olarak kullanılmasında büyük faydalar sağlamaktadır. Bu sebeple Veri Dedektifliği de zaman ve parada büyük yararlar sağlayabilmesi açısından önümüzdeki yüzyılda da önemli bir meslek grubu olma özelliğini taşımaktadır.

Epidemiyolog

Yaşadıkları toplumda ortaya çıkabilecek hastalıklar , sağlık koşulları ve buna bağlı kazaların araştırılması faaliyetlerini yapan kişiler Epidemiyolog olarak bilinmektedir. Olayın görülme sıklığı , yeri ve şekli gibi birçok verileri analiz ederek elde edilen bilgiler ışığında yeni önlemler alınmasına ve yapılacaklara ilişkin faaliyetleri belirlemektedirler. Bu sebeple Epidemiyologlar da önemli meslek gruplarında olma özelliğini sürdürecektir.

Sentetik Biyoloji Uzmanı

Kırmızı et, beyaz et ve balık gibi besinlerin beslenme zincirinde ne kadar önemli olduğu ve bunların sınırlı birer kaynaklar olduğu gerçeği bilinmektedir. İleri ki yıllarda bunların yeterli gelememesi sonucu insanların karşı karşıya kalabileceği tehlikeler bilim insanlarını labaratuvar ortamında besinlerin üretilebilmesine yönelik araştırmaların yapılmasına yöneltmektedir. Bu anlamda Sentetik Biyoloji büyük önem kazanmaktadır. Bilim insanları artık laboratuvar ortamında yapay et üretebiliyor. Ayrıca Bilim İnsanları ileri ki yıllarda sadece et üretimi değil bunun yanında bir çok canlı organizmaları da yine labaratuvar ortamında üretebilecekler ve bu sebeple de Sentetik Biyoloji Uzmanları önümüzde ki yüzyılda da büyük bir öneme sahip meslek grupları içerisinde yer alacaklardır.

Akıllı Şehir Uzmanı

Önümüzdeki yüzyılda , şehirlerde bulunacak olan , sensörler yani alıcılar ile internet , elektrik, doğalgaz , su ve atık gibi birçok işlemlere ait veriler Akıllı Şehir Uzmanları tarafından alınarak analiz edilecek ve gerekli çözümlerin yapılabilmesi sağlanacaktır. Bu sebeple Akıllı Şehir Uzmanlığı da en gözde bir meslek olma özelliğini taşımaktadır.

İklim Mühendisliği

Küresel ısınma , orman yangınları , seller ve kuraklıklar gibi meydana gelen felaketler sebebiyle iklim bilimi giderek daha fazla bir önem kazanmaktadır. Bu sebeple İklim Mühendisliği önümüzde ki yüzyılda da daha çok öneme sahip bir meslek olacaktır.

Finansal Risk Uzmanı

Finansal açıdan risk değerlendirmesi yapan , buna bağlı çözüm yolları geliştiren ve geliştirdiği önerileri sunarak uzun vadede ortaya çıkabilecek neticeleri analiz eden bu meslek grubundaki kişiler Aktüerya Uzmanı olarak bilinmektedir. Ölüm , yaralanma , hastalanma , sakatlanma ya da emeklilik gibi durumların yanında hırsızlık , kazalar , deprem , sel ya da yangın gibi afetleri de içine alan bir risk değerlendirmesi yaparak finansal kayıpları engelleme ya da en aza indirme yolunda gerekli önlemlerin alınabilmesini sağlamaktadırlar. Bu sebeple Finansal Risk Uzmanlığı önemi dahada artacak bir meslek grubu içinde olma özelliğini sürdürecektir.

Önümüzdeki yüzyılda önem kazanabilecek diğer mesleklerin de aşağıda belirtilen Meslekler şeklinde olabileceği düşünülmektedir ;

-Drone Pilotu

-Veri Analizi Uzmanı

-Robot Mühendisi/Teknisyeni

-Dijital Rehabilitasyon Uzmanı

-Giyilebilir Teknoloji Tasarımcısı

-Gerontoloji Uzmanı /Yaşlılık Bilimi Uzmanı

-Alternatif Enerji Mühendisi/Teknisyeni

-Kullanıcı Deneyimi UX Tasarımcısı

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

-Genetik Uzmanı

-Kentsel Tarım Uzmanı

-3D Yazıcı Uzmanı/Mühendisi

-Biyomedikal Mühendisi

-Sanal Gerçeklik VR Geliştiricisi/Tasarımcısı

-Blokchain Geliştiricisi

-Artırılmış Gerçeklik AR Geliştiricisi

-Kişisel Marka Danışmanı


918 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör